สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัล งานกาชาด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์  ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์