สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัล งานกาชาด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์  ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล