ประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการนำเสนอองค์ความรู้ของแต่กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล