เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ด้านการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  11,680 บาท และค่าครองชีพ 3,320 บาท ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่  7 - 8 พฤศจิกายน 2556   ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละอียดได้ที่ โทร. 0 4451 1931                                              

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม