แถลงข่าวและพิธีเปิด มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมแถลงข่าวและพิธีเปิด มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล