พิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี) ร่วมพิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก ณ อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง