พิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี) ร่วมพิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก ณ อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล