โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี ) ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช ณ บริวเณวัดลำชี หมู่ 9 บ้านลำชี ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ภาพกิจกรรมพิธีเปืด

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า