โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี ) ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช ณ บริวเณวัดลำชี หมู่ 9 บ้านลำชี ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ภาพกิจกรรมพิธีเปืด

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า  

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล