เฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ 2556

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ศ.วันที่ 5 ธันวาคม 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธ๊งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556 จังหวัดสุรินร์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์