ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
วันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา  วรรณภัคดี)  ร่วมกับข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดป่าอตุโลบุญญลักษณ์ ต.สนม  อ.สนม จ.สุรินทร์