ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 /2556

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 /2556 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ปัญหาโครงการต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์