พิธีทำบุญตักบาตร

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) และเข้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช กสกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557ณ วัดบูรพารมพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์