พิธีทำบุญตักบาตร

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) และเข้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช กสกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 50 วัน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557ณ วัดบูรพารมพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล