ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมตอนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์)และคณะ  ด้วยความยินดียิ่งที่มาตรวจราชการที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์