การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่1

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 17 มกราคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่1 เพื่อปรึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่ากับคณะทำงานที่รับผิดชอบข้อมูลรายการสถิติทางการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์