ประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 17 มีนาคม 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน (นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์)  พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกประเมินและตรวจสอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อส่งแบบคำขอจัดตั้งศูนย์ฯให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารดำเนินการต่อไป ณ โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์