ประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 17 มีนาคม 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน (นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์)  พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกประเมินและตรวจสอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อส่งแบบคำขอจัดตั้งศูนย์ฯให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารดำเนินการต่อไป ณ โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล