วันจักรี และข้าการพลเรือน ประจำปี 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 31 มีนาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์(นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์