การแข่งขันกีฬา สุรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 เมษายน 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์(นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา สุรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์