เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

2562   2561     2560    2559    2558   2557       มกราคม

2562   2561     2560    2559    2558   2557       กุมภาพันธ์

2562   2561     2560    2559    2558   2557       มีนาคม

2562   2561     2560    2559    2558   2557       เมษายน

2562   2561     2560    2559    2558   2557       พฤษภาคม

2562   2561     2560    2559    2558   2557       มิถุนาย

2562   2561    2560    2559    2558   2557       กรกฎาคม

2562   2561     2560    2559    2558   2557       สิงหาคม

2562   2561     2560    2559    2558   2557       กันยายน

2562   2561     2560    2559    2558   2557       ตุลาคม

2562   2561     2560    2559    2558   2557       พฤศจิกายน

2562   2561     2560    2559    2558   2557       ธันวาคม

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561