เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       มกราคม 

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       กุมภาพันธ์

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       มีนาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       เมษายน

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       พฤษภาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       มิถุนาย

    2563     2562   2561    2560    2559    2558   2557       กรกฎาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       สิงหาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       กันยายน

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       ตุลาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       พฤศจิกายน

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       ธันวาคม

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง