เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

     สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       มกราคม 

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       กุมภาพันธ์

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       มีนาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       เมษายน

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       พฤษภาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       มิถุนาย

    2563     2562   2561    2560    2559    2558   2557       กรกฎาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       สิงหาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       กันยายน

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       ตุลาคม

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       พฤศจิกายน

    2563     2562   2561     2560    2559    2558   2557       ธันวาคม

   2563     2562   2561     2560     2559   2558   2557        รวมรอบปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

2563

   2562

  2561

   มกราคม

2563

   2562

  2561

   กุมภาพันธ์

2563

   2562

  2561

   มีนาคม

2563

   2562

  2561

   เมษายน

2563

   2562

  2561

   พฤษภาคม

2563

   2562

  2561

   มิถุนายน

2563

   2562

  2561

   กรกฎาคม

2563

   2562

  2561

   สิงหาคม

2563

   2562

  2561

   กันยายน

2563

   2562

  2561

   ตุลาคม

2563

   2562

  2561

   พฤศจิกายน

2563

   2562

  2561

   ธันวาคม

2563

 

   2562

 

 

  2561

 

   รวมรอบปี

 

 

          ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 

   > ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ พ.ศ.2563

   > รายงานผลการดำเนินการขายของคณะกรรมการจำหน่ายครุภัฯฑ์ขายทอดตลาด

   > ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561