สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
     2560  2559    2558   2557       มกราคม
     2560  2559    2558   2557       กุมภาพันธ์
     2560  2559    2558   2557       มีนาคม
     2560  2559    2558   2557       เมษายน
     2560  2559    2558   2557       พฤษภาคม
     2560  2559    2558   2557       มิถุนาย
     2560  2559    2558   2557       กรกฎาคม
     2560  2559    2558   2557       สิงหาคม
     2560  2559    2558   2557       กันยายน
     2560  2559    2558   2557       ตุลาคม
     2560  2559    2558   2557       พฤศจิกายน
     2560  2559    2558   2557       ธันวาคม