สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
2561     2560    2559    2558   2557       มกราคม
2561     2560    2559    2558   2557       กุมภาพันธ์
2561     2560    2559    2558   2557       มีนาคม
2561     2560    2559    2558   2557       เมษายน
2561     2560    2559    2558   2557       พฤษภาคม
2561     2560    2559    2558   2557       มิถุนาย
2561     2560    2559    2558   2557       กรกฎาคม
2561     2560    2559    2558   2557       สิงหาคม
2561     2560    2559    2558   2557       กันยายน
2561     2560    2559    2558   2557       ตุลาคม
2561     2560    2559    2558   2557       พฤศจิกายน
2561     2560    2559    2558   2557       ธันวาคม

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561