เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
2561     2560    2559    2558   2557       มกราคม
2561     2560    2559    2558   2557       กุมภาพันธ์
2561     2560    2559    2558   2557       มีนาคม
2561     2560    2559    2558   2557       เมษายน
2561     2560    2559    2558   2557       พฤษภาคม
2561     2560    2559    2558   2557       มิถุนาย
2561    2560    2559    2558   2557       กรกฎาคม
2561     2560    2559    2558   2557       สิงหาคม
2561     2560    2559    2558   2557       กันยายน
2561     2560    2559    2558   2557       ตุลาคม
2561     2560    2559    2558   2557       พฤศจิกายน
2561     2560    2559    2558   2557       ธันวาคม

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล