วันฉัตรมงคล 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคง ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์