การจัดงานมหกรรมกีฬามวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมสำหรับมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2557 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี