การจัดงานมหกรรมกีฬามวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมสำหรับมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2557 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล