การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 /2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ. 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์   มอบให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 /2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ปัญหาโครงการต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล