เดิน - วิง การกุศล และเพื่อสุขภาพ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันพุธที่ 2  กรกฎาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภัคดี) พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และเพื่อสุขภาพ "บ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดสุรินทร์" ครั้งที่ 1/2557 เวลา 16.00 น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมายุ 80 พรรษา (สวนใหม่) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล