เดิน - วิง การกุศล และเพื่อสุขภาพ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันพุธที่ 2  กรกฎาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภัคดี) พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และเพื่อสุขภาพ "บ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดสุรินทร์" ครั้งที่ 1/2557 เวลา 16.00 น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมายุ 80 พรรษา (สวนใหม่) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์