ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ และ เจ้าหน้าที่สถิติ

รายละเอียดดังนี้  คลิกดาวโหลด