วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 สิงหาคม 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการส่งเสริมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและกิจกรรมเปิดโครงการประปาหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ หมู่ 6 บ้านตาป้าง ตำบลสมุด  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์