วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ร่วมพิธี "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" เนื่องใน วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

การรับบริจาคโลหิต

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ