วันที่ 13 สิงหาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 13 สิงหาคม  2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี ) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่ากับคณะทำงานที่รับผิดชอบข้อมูลรายการสถิติทางการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 2  (ห้องจอมสุรินทร์)