สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 21 สิงหาคม 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้หมายมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงการคลัง และ ธนาคารทุกสาขาในจังหวัดสุริทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์