สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 21 สิงหาคม 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้หมายมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงการคลัง และ ธนาคารทุกสาขาในจังหวัดสุริทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล