วันที่ 11 กันยายน 2556 งานแสดงมุทิตาจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายพิภพ ดำทองสุข)

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที 11 กันยายน พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายพิภพ  ดำทองสุข) ณ โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์