วันที่ 11 กันยายน 2556 งานแสดงมุทิตาจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายพิภพ ดำทองสุข)

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที 11 กันยายน พ.ศ. 2556 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายพิภพ  ดำทองสุข) ณ โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล