สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 9 ตุลาคม  2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงมหาดไทย และชมรมนายอำเภอจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล