การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6 /2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 17  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี)  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6 /2557 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ปัญหาโครงการต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์