วันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช พ.ศ. 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์