วันที่ 30 ตุลาคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัลงานกาชาด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์