วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันไปรษณีย์โลก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมงานวันไปรษณีย์โลก ณ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ ถนนคชสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์