วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วันไปรษณีย์โลก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมงานวันไปรษณีย์โลก ณ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ ถนนคชสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล