วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ร่วมทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เพื่อสมทบทุนสร้างพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร ทอดถวาย ณ วัดมงคลคชาราม (วัดช้างหมอบ) บ้านช้างหมอบ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์