วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ร่วมทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี 2557

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เพื่อสมทบทุนสร้างพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร ทอดถวาย ณ วัดมงคลคชาราม (วัดช้างหมอบ) บ้านช้างหมอบ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล