วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วันบิดาแห่งฝนหลวง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  และข้าราชการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และให้ประชาชนอนุชนรุ่นหลังได้มีโอากาศแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสืบไป ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์