วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) ร่วมพิธีเปิดมหัศจรรย์เลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก ณ อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์