วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ร้อยสี พันลาย มหัศจรรย์ไหมสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) ร่วมงานเดินแบบร้อยสีพันลายมหัศจรรย์ไหมสุรินทร์ เพื่อสิบสานประเพณีวัฒนธรรมให้ประชาชนทราบถึงลวดลายผ้าไหมต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ ณ งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์