25 พฤศจิกายน 2557 พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

25 พฤศจิกายน 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายหัวฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์