ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2557

คลิกดาวน์โหลดประกาศ